• 14 června, 2018

Anežský klášter

Anežský klášter

1000 642 Segwayfun.eu

Anežský klášter, zvaný též Na Františku, se nachází na pravém břehu Vltavy v historické oblasti Starého Města. Dvojklášter ženského řádu klarisek a mužského řádu menších bratří byl založen pravděpodobně roku 1231 Anežkou Přemyslovnou, která se stala zároveň jeho abatyší. Architekturu kláštera ovlivnily především dvě okolnosti. Za prvé to, že jeho zakladatelka byla z královského rodu, a měla tak k dispozici dostatek finančních prostředků i politický vliv a zadruhé to, že ona sama byla vychovávána v klášterech, takže měla možnost důvěrně poznat tento způsob života a znala i souvislosti s praktickým využitím staveb. Vlivem těchto okolností vznikal od počátku klášter nápadně velkorysé koncepce.

Book Now