• 14 června, 2018

Kajetánka

Kajetánka

1024 508 Segwayfun.eu

Kajetánka je pražská usedlost v Praze-Břevnově, původně dvorec, později klášter. V současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce zchátralého areálu a jeho přestavba na bytový komplex.
Původní dvorec s vinicí byl v majetku rodu Martiniců. Bernard Ignác z Martinic nechal postavit menší budovu kláštera, kterou věnoval řádu theatinů, lidově kajetánů. Součástí kláštera byla i válcová kaple či kostelík, postavený podle vzoru bavorského poutního kostela Panny Marie v Alt Oettingu. Kajetánku nechal její tehdejší majitel přestavět na malý zámeček.

Book Now