• 14 června, 2018

Ostrov Kampa

Ostrov Kampa

1000 667 Segwayfun.eu

Kampa je ostrov na řece Vltavě v Praze na Malé Straně, od níž je oddělen mlýnskou strouhou Čertovkou. Nejstarší zmínka o ostrově Kampa je v zakládací listině kostela johanitů. Dnešní podobu ostrov získal úpravami terénu i koryta Čertovky. Severní část Kampy je zastavěná obytnými domy a vede přes ni Karlův most, jižní část ostrova má parkovou úpravu. Kampa dlouho neměla jméno nebo se nazývala jen „Ostrov“. Pojmenování „Kampa“ (Kampovskej ostrov) se objevuje až v 2. polovině 18. století. Původ tohoto názvu není doložený. K nejpravděpodobnějším teoriím patří odvození z latinského campus (pole), protože ostrov do 16. století zůstával kvůli povodním nezastavěn. K dalším, méně pravděpodoným teoriím, patří odvození od slovenského názvu přívozu kempa, polského kempa (údajně ostrov) nebo údaj osvíceneckého topografa Jaroslava Schallera, který název Kampovskej ostrov odvozoval ze staročeského zákampí, ve smyslu záokapí, za okapem (vodním tokem).
Oblast podél severní části Čertovky tekoucí mezi domy získala pro svou pitoresknost připomínající italské město na laguně název Pražské Benátky.

Book Now