• 14 června, 2018

Žižkov

Žižkov

1024 768 Segwayfun.eu

Žižkov je městská čtvrť, která se nachází na východ od jejího centra. Žižkov, bohémská čtvrť plná nočního života, kaváren, barů a umělců, se rozkládá na vyvýšenině, proto jsou místní ulice úzké a strmé. K Žižkovu patří i vrch Vítkov odkud je nejhezčí pohled na Prahu 3 a pás novější výstavby směrem k Hrdlořezům. Žižkov, někdy také nazývaný pražský Montmartre, je čtvrtí činžovních domů. Žižkov z ne zcela zřejmých důvodů a poměrně nezaslouženě získal pověst dělnické čtvrti. Dělnickými čtvrtěmi Prahy byly spíše Karlín, Smíchov, Libeň. Nicméně v dobách socialismu získala idea dělnické čtvrti jistou proslulost přesto, že na Žižkově byla relativně vysoká koncentrace plátců milionářské dávky. Naplněním této ideologické představy byly žižkovské ženy, které jako organizovaný útvar nikdy nechyběly na oslavách prvního máje od padesátých let až do pádu socialismu.

Book Now