Treasure Hunt

Tato soutěžní hra je založena na pátrání, které vede týmy skrze otevřená náměstí, úzké uličky, skryté zahrady a podél starých, omšelých kostelů. Soutěžící mají dvě hodiny na to, aby nalezli co nejvíce řešení za pomoci nápovědy, spolu s použitím mapy, fotoaparátu (není poskytnut) a vlastního důvtipu a intuice.

ZÁKLADEM TÉTO HRY JE PŘÍBĚH

Král Karel IV ztratil předmět, který je klíčem k jeho toužebnému přání. Zoufale jej hledal ale marně. Až jednoho dne jej navštívila stará žebračka, která pro něj nakreslila mapu Starého města, kde vyznačila 15 míst. Na každém z těchto míst, musel král vyřešit hádanku. Řešení těchto hádanek dopomohlo králi k nalezení onoho toužebně hledaného předmětu.

JAK TO FUNGUJE

Účastníci jsou rozděleni do týmů. Každý tým dostane mapu s vyznačenými místy a hádankami. Je potřeba, aby tým pracoval společně a vytvořil strategii jak nejrychleji a nejefektivněji dosáhnout cíle, potom vyrazí do terénu! Každý tým se musí vždy vyfotit před daným místem a musí odpovědět hádanku. Tým, který má nejvíce správných odpovědí a fotografií má právo jako první hádat, co je tím ztraceným předmětem a kde se nachází. Navíc je tento příběh a zároveň všechny nápovědy propleteny s jinou velmi známou pohádkou. Vítězné družstvo tedy musí správně pojmenovat i tento notoricky známý příběh.

 

JAK DLOUHO TO TRVÁ

Doporučená délka akce je cca 3 hodiny včetně instruktáže a seznámení s pravidly hry

CO SI VZÍT S SEBOU

  • Obujte si pohodlnou obuv
  • Dobrá nálada je povinná
  • Nezapomeňte na opalovací krém v letních měsících

KOLIK VÁS BUDE

Min. 6 osob

KOLIK TO STOJÍ

Kontaktujte nás, rádi vám pošleme veškeré informace o ceně a dalších podmínkách

CO VYHRAJETE

Cenu pro výherce můžeme zajistit dle stanoveného budgetu.