• Červen 14, 2018

Smíchov

Smíchov

1024 680 Segwayfun.eu

Smíchov je pražská městská čtvrť na levém břehu Vltavy, náležející do městské části Praha 5. Ke Smíchovu patří také velký vltavský ostrov Císařská louka a Dětský ostrov. Kromě Kulturního domu Smíchov se ve čtvrti nacházejí dvě pobočky Městské knihovny. Jedna u sadů Na skalce a druhá na Náměstí 14. října. Již před připojením Smíchova k Praze vzniklo na Smíchově jedno z hlavních pražských nádraží, dnes Nádraží Praha-Smíchov. Lávka přes nádraží spojuje části Smíchova rozdělené nádražím. Kdysi na Smíchově jezdívaly i trolejbusy, trolejbusová trať byla vedena z Nového Města přes Jiráskův most na Smíchov, odtud pak dále do Jinonic. Nedaleko od Anděla ústí také dva na sebe navazující tunely Městského okruhu –Strahovský tunel a tunel Mrázovka.