• 14 června, 2018

Ladronka

Ladronka

1024 762 Segwayfun.eu

Ladronka je jedna z nejznámějších pražských usedlostí. Přilehlý park slouží pěším, cyklistům a hlavně bruslařům, kteří mohou využít nejdelší osvětlenou dráhu, která má 4,2km.
Konají se zde různé kulturní akce, jako např. Ladronkafest, festival, který je největší ve střední evropě, Čarodějnice na Ladronce a jiné.
Kdysi zde stál viničný lis, protože všude kolem na svazích rostly podle přání Karla IV. vinice. Rozsáhlé území v těchto místech u obce Motol zakoupil v roce 1688 od barona Schwihowského významný italský hrabě Filip Ferdinand de la Crone, zjednodušeně Lacrone, lidově Ladrone, odtud jméno Ladronka.
V roce 1922 přešla Ladronka do majetku města Prahy a dřívější hospodářské budovy byly upraveny pro bydlení. V roce 1964 byla prohlášena kulturní památkou. Obrat nastal až v roce 2002, kdy Městská část Praha 6 ve spolupráci s Hlavním městem Praha započala rekonstrukci celé usedlosti i přilehlého parku.

Book Now